Alles wat je moet weten over de aanbouw - uitbouw
Gratis en vrijblijvend

Burenrecht aanbouwVanaf het ogenblik dat je er aan denkt om één of meerdere onderdelen van je woning te verbouwen is het belangrijk om er rekening mee te houden dat je dit maar beter even kan overleggen met je buren. Uiteraard doe je met je woning nog ergens wat je zelf wil, maar binnen de Nederlandse wetgeving zijn verschillende bepalingen terug te vinden die stellen dat de goedkeuring (of net afkeuring) van je buren een niet onbelangrijke vereiste kan zijn. Waar je precies rekening mee dient te houden en hoe je bepaalde problemen op vrij eenvoudige wijze kan voorkomen blijkt uit de inhoud van deze pagina.

*Tip:

→ Direct weten wat een aanbouw kost voor jou? Vul het formulier in, ontvang vrijblijvend tot 6 offertes en bespaar tot 30%.

Het belang van een goede communicatie met je buren

In eerste instantie dient er rekening mee te worden gehouden dat een goede communicatie met je buren altijd van groot belang is. Tijdig de mogelijke plannen van een uitbouw of een andere verbouwing bespreken kan er dan ook voor zorgen dat er erg veel problemen kunnen worden voorkomen. Uiteraard neemt dit niet weg dat er altijd onvoorziene situaties plaats kunnen vinden waardoor je buren alsnog bezwaar kunnen aantekenen tegen de aanbouw die je hebt gepland. In deze situatie is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de geldende bepalingen waar beide buren rekening mee dienen te houden. Deze bepalingen zijn voor het overgrote merendeel allemaal vastgelegd door middel van de afdeling Burenrecht van het Burgerlijk Wetboek.

Met betrekking tot verschillende zaken, namelijk de erfgrenzen evenals de erfafscheiding en de erfbeplanting bestaan wettelijke regels. Deze regels moeten er voor zorgen dat buren bijvoorbeeld kunnen worden beschermd tegen ongewenst uitzicht. Bovendien wordt er precies vastgelegd waaraan er moet worden voldaan op het ogenblik dat je er bijvoorbeeld aan denkt om een raam in de zijgevel te plaatsen of een balkon of een dakterras aan te leggen. Door rekening te houden met deze bepalingen is het niet alleen mogelijk om zeer veel problemen te voorkomen, daarnaast blijft ten allen tijde een goede verstandhouding met je buren behouden.

Toestemming met buren bereikt? Zorg voor een papier!

In het merendeel van de gevallen, zeker wanneer er sprake is van een goede verstandhouding met de buren, is het mogelijk om tot een onderlinge overeenkomst te komen. Is dat het geval? Dan is het altijd aan te raden om op dit vlak te zorgen voor een schriftelijk bewijs. Ontstaat er op een zeker ogenblik in de toekomst toch onenigheid over deze kwestie? Dan ben je hiervoor ingedekt. Deze toestemming zal bovendien eveneens van toepassing blijven wanneer er op een bepaald ogenblik nieuwe mensen naast jouw huis komen wonen. Hiervoor is wel een registratie via de notaris als erfdienstbaarheid vereist. Bovendien moet het document eveneens worden vastgelegd bij het kadaster. Wil je graag een balustrade tot aan de dakranden plaatsen op het dakterras van de aanbouw? Indien je buren daarmee akkoord gaan is dit geen enkel probleem!

Discussie over erfgrens

In de praktijk komt het niet zelden voor (zeker bij de realisatie van een aanbouw) dat er discussie ontstaat over de zogenaamde erfgrens. Dit hoeft geen probleem te zijn, want tegen betaling van een beperkte vergoeding is het mogelijk om bij het Kadaster een tekening aan te vragen waaruit blijkt waar de erfgrens zich precies bevindt. Biedt deze tekening onverhoopt toch geen oplossing voor de discussie? In dat geval is het mogelijk om een landmeter van het Kadaster de precieze erfgrens te laten specifiëren. Het spreekt evenwel voor zich dat dit altijd dient te gebeuren in het bijzijn van de buren.

Ongewenst uitzicht

Een zeer belangrijk gegeven waar je rekening mee dient te houden heeft betrekking tot ongewenst uitzicht. Ben je bijvoorbeeld van plan om een zijraam te plaatsen of wil je graag van het dak van een aanbouw een dakterras maken? In al deze gevallen is het noodzakelijk om stil te blijven staan bij de wettelijke bescherming die je buren genieten op vlak van ongewenst uitzicht. In het Burgerlijk Wetboek is dan ook vastgesteld wat de vereisten zijn waaronder een raam in de zijgevel mag worden geplaatst. Bovendien wordt ook duidelijk aangegeven in welke situaties er wel en wanneer er net geen balkon of dakterras mag worden gerealiseerd.

Uitzicht van ramen op de buren

Speciale aandacht is in het bijzonder vereist op het ogenblik dat de ramen die zich in je woning bevinden uitzicht hebben op het erf van de buren. In dat geval dient er aan een reeks van voorwaarden te worden voldaan. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is het absoluut niet altijd zo dat een dergelijk raam niet is toegestaan, in tegendeel. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat de muur in kwestie steeds op minimaal 2 meter van de erfgrens moet staan. Binnen deze twee meter is het uitsluitend toegestaan om een raam te maken indien:

  • De muur een grens heeft met een openbare weg of water.
  • Het uitzicht op z’n minst deels wordt belemmerd door een muur die over een maximale hoogte van 2 meter beschikt en zich binnen de twee meter van het raam bevindt.
  • De buren hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven.

Wordt er aan geen enkele van bovenstaande punten voldaan? In dat geval kan een bezwaar van de buren er voor zorgen dat het gerealiseerde raam moet worden verwijderd. De ruimte die voor het raam is voorzien kan dan bijvoorbeeld worden dichtgemetseld waardoor er geen sprake meer is van uitzicht op het erf van de buren.

Bezwaar ondanks bouwvergunning

Tot slot willen we je graag nog even wijzen op een zeer belangrijk gegeven. Veel mensen denken namelijk dat het verkrijgen van een bouwvergunning er automatisch voor zorgt dat de buren geen bezwaar meer kunnen aantekenen tegen de geplande verbouwing. Dat is echter niet correct, in tegendeel. Er kan immers voor de realisatie van een aanbouw perfect worden voldaan aan de geldende bepalingen van de gemeente waarin je gaat bouwen, maar dat betekent niet er geen inbreuk wordt gepleegd op het zogenaamde burenrecht. Zelfs nadat je een bouwvergunning heb ontvangen is het voor je buren dus nog steeds mogelijk om bezwaar aan te tekenen. Nogmaals, een goede communicatie kan op dit vlak heel wat narigheid voorkomen.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Laatste nieuws

Waar moet ik op letten bij de offerte?

Wil je je huis uitbreiden? Dit kan een goed idee zijn om

Hoe kun je zorgen voor een vlekkeloze aanbouw?

Een aanbouw is een extra ruimte, die je aan je huis erbij

De mogelijkheden bij een aanbouw en de erbij horende kosten

Ga je een aanbouw, uitbouw of bijbouw doen? Wat is het verschil