Alles wat je moet weten over de aanbouw - uitbouw
Gratis en vrijblijvend

Vergunning uitbouwOp het ogenblik dat je er voor wil kiezen om een bestaande woning te verbouwen is het altijd van belang om er rekening mee te houden dat er een vergunning noodzakelijk kan zijn. Dit geldt ook voor de plaatsing van een uitbouw, althans in het merendeel van de gevallen. Een uitbouw vergunning dient te worden aangevraagd op het ogenblik dat er niet kan worden voldaan aan de door jouw gemeente opgestelde vereiste met betrekking tot vergunningsvrij bouwen. Welke regels dit precies zijn, hoe je een uitbouw vergunning dient aan te vragen en met welke kosten je precies rekening dient te houden wordt duidelijk door de informatie die we speciaal voor jou op deze pagina hebben verzameld.

*Tip:

→ Wat kost een aanbouw voor jou? Vul het formulier in, ontvang vrijblijvend tot 6 offertes en bespaar tot 30%.

Waarom is een vergunning uitbouw vereist?

Een zogenaamde omgevingsvergunning is in Nederland altijd vereist op het ogenblik dat het straatbeeld wordt beïnvloed door de verbouwingen die je wenst uit te voeren. Dit vormt de basis voor de aanvraag van een uitbouw vergunning, maar deze situatie is zeker niet exclusief. Het is namelijk ook zo dat een vergunning vereist kan zijn op het ogenblik dat een verbouwing een niet onaanzienlijke invloed heeft op diens omgeving. Specifiek voor een uitbouw geldt bijvoorbeeld dat de plaatsing er van niet alleen heel wat groen kan weghalen, daarnaast kan ze (afhankelijk van de omvang) ook een invloed hebben op het zicht van de buren. Vooraleer een uitbouw te realiseren is het dan ook altijd belangrijk om op basis van de gerealiseerde tekeningen en afmetingen na te gaan of er al dan niet een vergunning is vereist. In bepaalde gevallen is het namelijk wel degelijk mogelijk om een uitbouw vergunningsvrij te bouwen.

Kan een uitbouw vergunningsvrij gerealiseerd worden?

Voor veel mensen is het aanvragen van een uitbouw vergunning een doorn in het oog. Dit niet omwille van één, maar wel van twee verschillende redenen. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat een uitbouw vergunning aanvragen steeds gepaard gaat met een zekere wachttijd waardoor de werken niet meer zo vlot als mogelijk is kunnen worden uitgevoerd. Een tweede punt is terug te vinden in het financiële aspect. Op het ogenblik dat je een vergunning voor een uitbouw dient aan te vragen wordt je namelijk geconfronteerd met toch niet onaanzienlijke extra kosten waar je mogelijks in eerste instantie geen rekening mee hebt gehouden. Daarover later op deze pagina echter meer.

Goed, een uitbouw kan dus vergunningsvrij worden gerealiseerd, maar uitsluitend wanneer er wordt voldaan een verschillende eisen die door de gemeente in kwestie zijn opgesteld. Twijfel je? Neem dan contact op met een vakman of breng een bezoekje aan de gemeente om je plannen voor te leggen. Op deze manier zal je achteraf immers altijd heel wat vervelende situaties kunnen voorkomen. Zaken waar je altijd rekening mee dient te houden om vergunningsvrij een uitbouw te kunnen realiseren zijn in ieder geval de volgende:

  • Valt de realisatie van de uitbouw binnen of buiten de 2,5 meter zone? Deze vaststelling is immers bepalend voor de exacte voorwaarden waaraan voldaan dient te worden. Valt de uitbouw binnen de zonde van 2,5 meter, hou dan vooral rekening met de afmetingen waarover deze mag beschikken.
  • Er mag uitsluitend sprake zijn van een uitbouw voor ondergeschikt gebruik. Concreet betekent dit dat een uitbouw voor een keuken of een woonruimte altijd onderhevig is aan het aanvragen van een vergunning. Dat geldt niet voor wanneer de uitbouw zal worden gebruikt als garage of opbergruimte.
  • De afstand tussen de uitbouw en de openbare weg dient minimaal 1 meter te bedragen. Deze eis is uitsluitend van toepassing indien er voor het bouwwerk in kwestie ook standseisen van toepassing zijn.
  • Er mag geen sprake zijn van een dakterras of een balkon op of aan de uitbouw.
  • De realisatie van de uitbouw mag er niet voor zorgen dat het achtererfgebied voor meer dan de helft is volgebouwd.
  • De uitbouw mag niet worden gebouwd aan een beschermd pand of monument.

Bovenstaande regels voor het vergunningsvrij realiseren van een uitbouw zijn slechts het topje van de ijsberg. Zoals gezegd is het altijd belangrijk om de informatie op de website van je gemeente te raadplegen. Alleen op deze manier krijg je een totaalbeeld van de eisen die verbonden zijn aan het vergunningsvrij realiseren van een uitbouw.

De kosten voor een vergunning uitbouw

Het spreekt voor zich dat het aanvragen van een uitbouw vergunning altijd gepaard gaat met bepaalde kosten. Sterker nog, er is geen sprake van één, maar wel van twee verschillende soorten kosten waar je rekening mee dient te houden. We onderscheiden op dit vlak de zogenaamde legeskosten van de kosten die aangerekend worden voor het maken van de tekeningen en het begeleiden van de bouwaanvraag. De onderstaande prijstabel maakt duidelijk met welke kosten je op dit vlak precies rekening dient te houden.

Type kostprijs Gemiddelde kostprijs
Legeskosten van de gemeente 2 procent van de totale kostprijs van de uitbouw exclusief BTW
Maken van tekeningen en begeleiding van de bouwaanvraag Gemiddeld tussen de 700 & 800 euro

De legeskosten zijn met hun 2 procent min of meer vastgesteld, al kan er mogelijks een klein verschil merkbaar zijn afhankelijk van de gemeente waarin je woont. Een veel groter verschil kan er worden vastgesteld in het tarief voor het maken van de bouwtekening en de begeleiding van de bouwaanvraag. Deze kosten worden immers volledig bepaald door de partij die deze werkzaamheden uitvoert. Een offerte opvragen bij verschillende partijen kan je op dit vlak dan ook een zeer mooie besparing opleveren.

Vergunning uitbouw gekregen, alles inorde?

Heb je een vergunning voor het bouwen van een uitbouw ontvangen? Denk je dat je daarmee aan alle geldende verplichtingen hebt voldaan? Ja en neen. Je moet er namelijk ook bij stil blijven staan dat er in Nederland zoiets geldt als het burenrecht. Dit burenrecht zorgt er voor dat je buren altijd bezwaar kunnen aantekenen wanneer zij van mening zijn dat de uitbouw een bepaalde inbreuk pleegt of bijvoorbeeld hun comfort en / of privacy schade toebrengt. Omwille van deze reden wordt het dan ook altijd aangeraden om voor de realisatie van de uitbouw even met de buren rond de tafel te gaan zitten. Is er een akkoord verkregen? Aarzel dan ook zeker en vast niet om deze op papier te zetten. Zo beschik je in de toekomst, ook wanneer er nieuwe huurders hun intrek in het pand zouden nemen altijd over een sluitend bewijsstuk.

 

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Laatste nieuws

De mogelijkheden bij een aanbouw en de erbij horende kosten

Ga je een aanbouw, uitbouw of bijbouw doen? Wat is het verschil

Moet ik kiezen voor een aanbouw of een uitbouw?

In veel gevallen worden constructie en uitbreiding in één adem genoemd. Dit

Vijf tips waarmee je kunt aanbouwen zonder vergunning

Het kan zijn dat je een aanbouw wil plaatsen en geen extra